Speeltuin openbare ruimte

Een speeltuin buiten in de openbare ruimte moet uitdagen tot spelen, bewegen en ontdekken, maar ook veilig zijn. Vaak heeft zo’n speeltuin ook een ontmoetingsfunctie voor de hele buurt. Hoe zorg je dat het beschikbare terrein zo optimaal mogelijk wordt ingericht zodat de speelplaats aan alle eisen voldoet? Geschikt voor de doelgroep die er gebruik van maakt en met een breed draagvlak onder de buurtbewoners?

 

SNK Outdoor heeft alle kennis en ervaring in huis voor het ontwerpen van de speeltuin die past bij de beschikbare ruimte én de wensen en ideeën van gebruikers, buurt en gemeente. Samen met u als opdrachtgever gaan we aan de slag met het speeltuinontwerp. We adviseren en maken ontwerpschetsen. Waar gewenst en mogelijk betrekken we de toekomstige gebruikers en de buurt vanaf de ideeënfase bij de plannen. Zodra we het eens zijn over de plannen werken wij de schetsen uit tot een 3D model en gedetailleerde werktekeningen. Als u wilt, begeleiden we ook de uitvoeringsfase tot en met de oplevering. Bij het ontwerp ontvangt u een logboek met certificaten en een onderhoudsplan.

 

Spelen, bewegen en ontdekken

Spelen en bewegen is gezond. Het draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, hun creativiteit, zelfvertrouwen, hersenontwikkeling en motoriek. Bovendien doen ze in de speeltuin sociale vaardigheden op en leren ze van elkaar. In onze speeltuin ontwerpen houden we rekening met al deze facetten van spelen en bewegen. De eerste vraag die we samen bespreken is: hoe daag je kinderen uit naar buiten te komen, los van hun scherm? Wij maken samen met u een plan voor de inrichting. Daarmee houden we rekening met de doelgroep. In welke buurt komt deze speeltuin? Voor welke leeftijd moet de plek geschikt zijn? Wat zijn de ideeën en wensen van de kinderen zelf? Al deze input nemen we mee bij het ontwerpen van uw speeltuin.

 

Inwonerparticipatie

We noemden het al even kort. Naar wens en waar mogelijk betrekken we ook de buurtbewoners en toekomstige gebruikers al vanaf de ideeënfase bij het ontwerpen van een speeltuin of speelterrein in hun buurt. Daarmee creëer je draagvlak voor de plannen. Bovendien worden buurtbewoners die vanaf het begin bij de plannen betrokken zijn vaak enthousiaste ambassadeurs die actief bijdragen. In de planfase en daarna.

 

Veiligheid voorop

Aan het ontwerp van een speeltuin in de openbare ruimte stellen wij hoge eisen. Zo’n plek moet niet alleen veilig zijn voor de kinderen die er gebruik van maken. De toestellen moeten ook bestand zijn tegen vandalisme. Daar houden wij rekening mee bij het ontwerp van de inrichting en van de toestellen. Toestellen die door ons worden voorgesteld zijn voorzien van de juiste certificaten. Toestellen die wij op maat ontwerpen voldoen aan alle veiligheidseisen en kunnen we indien nodig voorleggen aan de keuringsinstanties. Na oplevering worden de toestellen gekeurd door gecertificeerde keurmeesters.

 

Voor meer informatie over het ontwerpen, inrichten en aanleggen van een speeltuin in de openbare ruimte neemt u vrijblijvend contact met ons op.