Groen schoolplein

Een groen schoolplein daagt uit tot bewegen en brengt kinderen in contact met de natuur. Uit ervaringen van scholen blijkt dat kinderen beter samenspelen en dat er meer ruimte is voor verschillende behoeftes waardoor ook pestgedrag wordt teruggedrongen. Bovendien is een groen schoolplein goed voor de biodiversiteit en voor de afvoer van overtollig regenwater. Veel scholen zijn hier dan ook mee bezig. SNK Outdoor kan uw school van begin tot eind helpen bij het realiseren van een groen schoolplein. Dankzij onze ervaring en achtergrond in het hoveniersvak en onze passie voor spelen en we als geen ander hoe we deze aspecten het beste kunnen combineren. Zodat kinderen veilig kunnen ontdekken, leren, ravotten en spelen in een avontuurlijke omgeving.

 

Samen aan de slag

Voordat wij een ontwerp op papier maken gaan we eerst met u en het liefst ook de kinderen van uw school om tafel. Hoe ziet het schoolplein er nu uit? Wat zijn de wensen en ideeën van leerkrachten, schoolbestuur, ouders en de kinderen? Nadat wij alle informatie hebben verzameld maken we een schetsontwerp. Dat kunnen we uitwerken in een 3D-model zodat iedereen een goed beeld krijgt van het voorstel. Zodra alle betrokken partijen akkoord zijn met het ontwerp maken we gedetailleerde werktekeningen. Dan kunt u de aannemer aan het werk zetten. Of u laat ons het hele proces begeleiden.

 

Veilig spelen en leren

Aan het ontwerp van een groen schoolplein stellen wij hoge eisen. Het plein en de toestellen moeten veilig zijn in het gebruik en bestand zijn tegen vandalisme. Daar houden wij rekening mee bij het ontwerp van de inrichting en van de toestellen. Toestellen die wij opnemen in het plan zijn voorzien van de juiste certificaten. Ook toestellen die wij op maat ontwerpen voldoen aan alle veiligheidseisen en kunnen we al in de planningsfase voorleggen aan de keuringsinstanties. Na oplevering laten wij de toestellen keuren door gecertificeerde keurmeesters.

 

Subsidie

De provincie Noord-Brabant heeft om al deze redenen besloten scholen die hun plein willen vergroenen te stimuleren. Samen met partners als het Prins Bernhard Cultuurfonds, Jong Leren Eten en een aantal Waterschappen is een subsidieregeling in het leven geroepen voor basisscholen, kinderopvangcentra en middelbare scholen. De subsidie bedraagt maximaal € 14.000,-  per school. Aanvragen kan tot december 2022. Zie voor meer informatie ook: https://schoolpleinenbrabant.nl/subsidie/

 

SNK Outdoor kan u helpen bij het doen van de subsidieaanvraag en het maken van een gedegen plan voor uw groene schoolplein. Wij gaan eerst met u aan tafel zitten om te luisteren naar uw wensen en die van de kinderen. Daarna gaan we aan de slag om een leerzaam, toegankelijk, duurzaam en multifunctioneel schoolplein te ontwerpen waar de speelmogelijkheden eindeloos zullen zijn. Een plek waar samenwerken en verbinding met de omgeving centraal staat.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een groen schoolplein op uw locatie? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.