Hittestress: wat is het en hoe kunnen we ons hiertegen beschermen?

Een goed ingericht speelplein helpt tegen hittestress

Weet je het nog? Temperaturen van bijna 40 graden deze zomer. Met veel drinken en waterspelletjes werden de dagen doorgekomen. Of wat te denken van de nachten? Zonder airco gaan slapen na een tropische dag is geen pretje. Maar wen er maar aan. Weersextremen zullen door de klimaatverandering vaker voor gaan komen. We krijgen vaker periodes van langere dagen met hitte in Nederland, zo blijkt uit een internationaal onderzoek waar ook het Nederlandse KNMI aan deelnam. “Extreme hitte komt in Europa de laatste jaren vaker voor en is intenser, de verwachting is dat dit alleen maar erger wordt”, is een van de conclusies van het onderzoek.

Hittestress is een sluipmoordenaar

Klimaatexpert Martijn Steenstra van ingenieursbureau Sweco bevestigt dit beeld: “Opvallend feit is dat in het ergste scenario het aantal dagen met hittegolven in Nederland van 2051 tot 2100 toeneemt met 20 procent en dat 68 procent van alle doden door natuurrampen in Europa in de periode 1980-2017 vielen door hittestress. Hittestress is een sluipmoordenaar.”

Het woord hittestress is gevallen. Het is de hinder die we ervaren op warme dagen. Hoe warmer het is, hoe lastiger het wordt voor de mens. Er wordt minder hard gewerkt. Er kan minder goed worden geleerd. Het lijdt tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, onstabiel lopen en/of bleekheid en extreme hitte kan er zelfs toe lijden dat mensen sneller overlijden. 

Aanpassing speelplekken eerste stap

De aanpassing en inrichting van speelplekken, parken en schoolpleinen kan voor gemeenten en schoolbesturen een eerste stap zijn om weerstand te bieden tegen weersextremen. De juiste inrichting van speelplekken zorgt ervoor dat ondanks hoge temperaturen er toch volop gespeeld kan worden op warme dagen. Nu is onze leefomgeving (en speelplekken in het bijzonder) vaak nog niet ingericht om de extreme weersomstandigheden, zoals de extreme hitte, maar ook de extreme neerslag, te weerstaan. De grote hoeveelheid verstening helpt niet de hittestress te bestrijden, maar zorgt er ook voor dat bij extreme neerslag, het water niet kan infiltreren in de bodem.

7 graden verschil

Per woongebied in Nederland kunnen hitte-extremen enorm verschillen. Woon je op het platteland of in een stad? Universiteit Wageningen onderzocht dat het verschil in temperatuur dan wel kan oplopen tot 7 graden. In datzelfde onderzoek bekeken onderzoekers van de universiteit wat de invloed was van bomen en ‘ander groen’ op de temperatuur. Zij toonden aan dat de schaduw van bomen (dus vooral bomen met een groot groen bladerdak) niet alleen voor verkoeling zorgen. De gevoelstemperatuur bij mensen die in de zon zaten of mensen die zich in de schaduw begaven van bomen kon tot wel 10 graden verschillen. Het belang van goed ingerichte speelplekken is daarom enorm.

SNK Outdoor speel- & Sportplaatsen is gespecialiseerd in het creëren van groen-blauwe speelplekken. Stenen eruit en groen erin! Een groen-blauw schoolplein daagt uit tot bewegen en brengt kinderen in contact met de natuur. Een juist ingerichte groen-blauwe speelruimte beschermt niet alleen tegen de hitte, daarnaast is het goed voor de biodiversiteit en voor de afvoer van overtollig regenwater. SNK kan je van begin tot eind helpen bij het realiseren van een groen-blauwe speelplek. Dankzij onze groenachtergrond, kennis en passie voor spelen, weten we als geen ander hoe we deze aspecten het beste kunnen combineren. Zodat kinderen veilig kunnen ontdekken, leren, ravotten en spelen in een avontuurlijke omgeving.

Over Stan

Kunnen wij je helpen?