Onze diensten

Het hoofddoel van SNK is om zoveel mogelijk onbevangen spel te creëren. Met ons uitgebreid dienstenpakket gaan we aan de slag om elk project uit te werken tot het gewenste eindresultaat.

Zoveel mogelijk onbevangen spel creëren voor jong en oud!

Ontdek de SNK beleving

Naar wens begeleiden we voor u ook de fondsenwerving en realisatiefase. Met onze kennis van tuinarchitectuur, civiele techniek, speel- en sportterreinen, veiligheidsregels en wetgeving, hebben we gedegen kennis van zaken. Die combineren we met onze passie voor spelen en bewegen en uw enthousiaste ideeën tot uitdagende speeltuinen, groen/blauwe schoolpleinen en sportterreinen voor jong en oud.

Onze kracht

Ontwerpen vanuit de speelruimten

Speelruimtes ontwerpen is een ambacht. Met vele succesvol gerealiseerde projecten weten we bij SNK als geen ander wat er komt kijken bij de ontwikkeling van ‘de perfecte speelruimte’. Dat is namelijk een speelplek die past bij de wensen en behoeftes van omgeving én eindgebruiker.

Door de jaren heen hebben we van dit mooie werk onze expertise gemaakt. En met die expertise leerden we onze belangrijkste les:  hoe groot of klein een speelplek ook is, alles begint bij het maken van een goed plan. En dat goede plan bestaat uit 3 belangrijke factoren om zo tot het beste resultaat te komen

FAQ

Veelgestelde vragen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Over sport- en speelparken

Onze artikelen

Zo creëer je een inclusieve speeltuin

Spelen is niet alleen leuk, maar ook super belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Zo leren ze zichzelf en de wereld om hen heen kennen en maken ze contact met leeftijdsgenootjes. Maar 90% van alle speelplekken in Nederland zijn niet even toegankelijk voor alle kinderen. Gelukkig wordt er steeds meer aandacht besteed aan inclusief spelen, zodat iedereen samen kan genieten van spelen. Maar wat is inclusief spelen precies? En hoe creëer je nou een inclusieve speeltuin? Lees snel verder om antwoord te krijgen op deze vragen.

Wat is inclusief spelen?

Inclusief spelen betekent dat alle kinderen, met of zonder handicap, kunnen deelnemen aan het spel. Wist je dat er in Nederland ongeveer 120.000 kinderen zijn tussen de 0 en 17 jaar met een of meerdere beperkingen? Dit kunnen zowel zichtbare als onzichtbare beperkingen zijn. Kinderen met een handicap zijn in de eerste plaats ook gewoon kinderen en willen er net zoals alle andere kinderen bij horen. Daarom is het zo belangrijk dat (groene) speelplekken zo zijn ingericht dat elk kind hier kan komen en spelen.

Hoe zorg je voor een inclusieve speeltuin?

De eerste en belangrijkste stap naar een inclusieve speeltuin is het weghalen van (sociale) drempels en niet de nadruk te leggen op de handicap. Hiervoor houden wij de stelregel 100-70-50 aan. Dit betekent dat 100% van alle kinderen (en hun families) zich welkom voelt, dat 70% van de speeltuin goed toegankelijk is en 50% van de speeltoestellen door alle kinderen gebruikt kan worden. Deze norm welke ook wordt gebruikt binnen het samenspeelakkoord.

4 essentiële onderdelen voor een inclusieve speelplek

  • Verharding Allereerst wordt gekeken naar de zones die verhard dienen te worden. Denk aan bijvoorbeeld (hoofd) looproutes.
  • Zonering Het projectgebied wordt opgesplitst in verschillende zones. Elk kind is anders en dat vraagt om een gerichte invulling. Elke zone geeft invulling aan een specifiek speltype.
  • Invulling Aan de hand van de wensen uit het PVE wordt gekeken naar een geschikte invulling voor de speelplek. Denk hierbij aan de speelaanleidingen, toestellen, ondergronden etc.
  • Beplanting Als laatste wordt invulling gegeven aan planten en bomen. Deze moeten niet alleen mooi zijn maar ook ten positieve bijdragen aan biodiversiteit en het bestrijden van hittestress. Hout, gras en zand en water dagen uit tot creativiteit en spel. En het is nog beter voor het milieu ook!
Inclusief spelen kan soms een uitdaging zijn, maar het is het zeker waard. Door een inclusieve speelplek te creëren, geef je alle kinderen de kans om zich te ontwikkelen, te groeien en vooral te genieten van spelen. En dat is toch waar het allemaal om draait?

Meer weten?

Wil je meer informatie over de aanleg van een inclusieve speeltuin? Neem gerust contact op! SNK Outdoor weet precies wat er nodig is om een speeltuin toegankelijk te maken voor ieder kind, met of zonder handicap. Liever eerst wat inspiratie opdoen? Download het gratis inspiratieboek!

Lees meer

Wat is een groen-blauw schoolplein?

Je ziet ze overal en ze komen als paddenstoelen uit de grond. Groen-blauwe schoolpleinen. Een trend waarbij grijze buitenruimtes, groen worden gemaakt en water een wezenlijke rol speelt. Maar wat is een groen-blauw schoolplein precies, waarom zijn deze pleinen zo belangrijk en waar begin je?

De afgelopen jaren zijn al veel mooie groen-blauwe pleinen aangelegd. Helaas worden ook veel (onnodige) fouten gemaakt waardoor deze pleinen binnen korte tijd veranderen in een zand- en moddervlakte waar niet iedereen blij van wordt. Zonde van alle energie die in het project is gestopt. 

Hieronder leggen we uit waarom een groen-blauw schoolplein zo belangrijk is, wat het precies inhoudt en wat handige stappen zijn om tot een mooi eindresultaat te komen.

Waarom is een groen-blauw schoolplein belangrijk?

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. De zomers worden warmer en buien steeds heftiger. Dit resulteert in verschillende vormen van overlast. Denk aan straten en kelders die onder water lopen of extreme hitte waardoor we slecht slapen en buiten zijn als minder prettig wordt ervaren.

Met veel bestrating in de leefomgeving, wordt veel waardevol regenwater afgevoerd naar rivieren. Door minder bestrating toe te passen kan veel regenwater lokaal in de bodem worden opgenomen. Dit heeft een verkoelend effect en zorgt dat het grondwaterpeil wordt aangevuld voor droge periodes. Hiermee kunnen wij samen zorgen voor de aanvulling van drinkwater. Ook zorgt het lokaal opvangen van regenwater ervoor dat bomen en planten minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld beregening.

(Verharde) schoolpleinen zijn plekken waar vaak veel overlast van klimaatverandering wordt ondervonden. Zo trekt een tegelverharding veel warmte aan en kan er wateroverlast ontstaan bij heftige buien.

Om onszelf en de omgeving te beschermen tegen het veranderende klimaat moeten we onze leefomgeving aanpassen. Dit noemen wij klimaatadaptatie.

Wat is een groen-blauw schoolplein?

Door van grijs naar groen-blauw te gaan maken we schoolpleinen klimaatbestendig. Dit wil zeggen dat maatregelen worden genomen om het schoolplein te beschermen tegen de extremen van het veranderende klimaat. Een aantal voorbeeldmaatregelen zijn:

  • Tegels eruit, groen erin. Hiermee kan water infiltreren in de bodem, het oppervlak wordt minder heet en beplanting zorgt voor schaduw, schone lucht en geeft ruimte voor meer biodiversiteit.
  • Hemelwaterafvoer afkoppelen. Zorgt ervoor dat het riool wordt ontlast tijdens heftige buien en water kan infiltreren in de bodem.
  • Bomen planten. Zorgt voor meer schaduw op het schoolplein tijdens hete dagen en trekt meer natuur naar het schoolplein.

Naast bescherming bieden, heeft een groen-blauw schoolplein meer voordelen. Zo wordt bij vergroening meer ruimte gecreëerd voor spelen, leren, ontwikkelen en ontdekken. Dit is goed voor de gezondheid, beweging en concentratie van kinderen. Wetenschappelijk onderzoek toont tevens aan dat leren in het groen positieve effecten op leerresultaten heeft en zorgt voor minder pestgedrag op het schoolplein.

Waar begin je?

Groen-blauwe speelplekken zijn er in veel verschillende soorten en maten. Belangrijk is om goed na te denken over een duidelijke visie op onderwijs en hoe dit zich vertaalt naar een passend schoolplein. Daarnaast moet niet vergeten worden dat een schoolplein op de eerste plaats een speelplek is en daarmee om een deskundige inrichting vraagt.

Vaak ontstaat het idee voor een groen-blauw plein en wordt meestal te snel naar een ontwerper of hovenier gestapt om een compleet plan uit te laten werken. Hieruit ontstaan plannen die niet goed aansluiten bij de behoeften van de gebruikers en de visie van de school. De inrichting van een groen-blauw schoolplein is een bouwproject op zich, waar veel bij komt kijken. Met de juiste aanpak hoeft dit zeker niet moeilijk zijn en is het juist een leuk traject om samen vorm aan te geven.

Stap voor stap naar een groen-blauw schoolplein

Nog voordat er wordt begonnen aan het stappenplan is het belangrijk dat een projectgroep wordt samengesteld en een (onderwijs)visie wordt gevormd. Betrek de kinderen en waar nodig de buurt voor extra draagvlak. Volg daarna het onderstaande stappenplan:

1.      Verzamelen van wensen en eisen (PVE)

2.      Ontwerptraject

3.      Zoeken van een geschikte aannemer of hovenier

4.      Realisatie

5.      Gebruikersfase

Zoek professionele begeleiding waar nodig binnen het traject. Dit bevordert de snelheid, zorgt voor een ontwerp dat beter aansluit bij de behoeftes en waarborgt de veiligheid.

Meer weten of interesse in begeleiding bij het vergroenen van jullie schoolplein? Neem dan vooral vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Lees meer

Hittestress: wat is het en hoe kunnen we ons hiertegen beschermen?

Een goed ingericht speelplein helpt tegen hittestress

Weet je het nog? Temperaturen van bijna 40 graden deze zomer. Met veel drinken en waterspelletjes werden de dagen doorgekomen. Of wat te denken van de nachten? Zonder airco gaan slapen na een tropische dag is geen pretje. Maar wen er maar aan. Weersextremen zullen door de klimaatverandering vaker voor gaan komen. We krijgen vaker periodes van langere dagen met hitte in Nederland, zo blijkt uit een internationaal onderzoek waar ook het Nederlandse KNMI aan deelnam. “Extreme hitte komt in Europa de laatste jaren vaker voor en is intenser, de verwachting is dat dit alleen maar erger wordt”, is een van de conclusies van het onderzoek.

Hittestress is een sluipmoordenaar

Klimaatexpert Martijn Steenstra van ingenieursbureau Sweco bevestigt dit beeld: “Opvallend feit is dat in het ergste scenario het aantal dagen met hittegolven in Nederland van 2051 tot 2100 toeneemt met 20 procent en dat 68 procent van alle doden door natuurrampen in Europa in de periode 1980-2017 vielen door hittestress. Hittestress is een sluipmoordenaar.”

Het woord hittestress is gevallen. Het is de hinder die we ervaren op warme dagen. Hoe warmer het is, hoe lastiger het wordt voor de mens. Er wordt minder hard gewerkt. Er kan minder goed worden geleerd. Het lijdt tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, onstabiel lopen en/of bleekheid en extreme hitte kan er zelfs toe lijden dat mensen sneller overlijden. 

Aanpassing speelplekken eerste stap

De aanpassing en inrichting van speelplekken, parken en schoolpleinen kan voor gemeenten en schoolbesturen een eerste stap zijn om weerstand te bieden tegen weersextremen. De juiste inrichting van speelplekken zorgt ervoor dat ondanks hoge temperaturen er toch volop gespeeld kan worden op warme dagen. Nu is onze leefomgeving (en speelplekken in het bijzonder) vaak nog niet ingericht om de extreme weersomstandigheden, zoals de extreme hitte, maar ook de extreme neerslag, te weerstaan. De grote hoeveelheid verstening helpt niet de hittestress te bestrijden, maar zorgt er ook voor dat bij extreme neerslag, het water niet kan infiltreren in de bodem.

7 graden verschil

Per woongebied in Nederland kunnen hitte-extremen enorm verschillen. Woon je op het platteland of in een stad? Universiteit Wageningen onderzocht dat het verschil in temperatuur dan wel kan oplopen tot 7 graden. In datzelfde onderzoek bekeken onderzoekers van de universiteit wat de invloed was van bomen en ‘ander groen’ op de temperatuur. Zij toonden aan dat de schaduw van bomen (dus vooral bomen met een groot groen bladerdak) niet alleen voor verkoeling zorgen. De gevoelstemperatuur bij mensen die in de zon zaten of mensen die zich in de schaduw begaven van bomen kon tot wel 10 graden verschillen. Het belang van goed ingerichte speelplekken is daarom enorm.

SNK Outdoor speel- & Sportplaatsen is gespecialiseerd in het creëren van groen-blauwe speelplekken. Stenen eruit en groen erin! Een groen-blauw schoolplein daagt uit tot bewegen en brengt kinderen in contact met de natuur. Een juist ingerichte groen-blauwe speelruimte beschermt niet alleen tegen de hitte, daarnaast is het goed voor de biodiversiteit en voor de afvoer van overtollig regenwater. SNK kan je van begin tot eind helpen bij het realiseren van een groen-blauwe speelplek. Dankzij onze groenachtergrond, kennis en passie voor spelen, weten we als geen ander hoe we deze aspecten het beste kunnen combineren. Zodat kinderen veilig kunnen ontdekken, leren, ravotten en spelen in een avontuurlijke omgeving.

Lees meer

Kunnen wij je helpen?