Wat is een groen-blauw schoolplein?

Je ziet ze overal en ze komen als paddenstoelen uit de grond. Groen-blauwe schoolpleinen. Een trend waarbij grijze buitenruimtes, groen worden gemaakt en water een wezenlijke rol speelt. Maar wat is een groen-blauw schoolplein precies, waarom zijn deze pleinen zo belangrijk en waar begin je?

De afgelopen jaren zijn al veel mooie groen-blauwe pleinen aangelegd. Helaas worden ook veel (onnodige) fouten gemaakt waardoor deze pleinen binnen korte tijd veranderen in een zand- en moddervlakte waar niet iedereen blij van wordt. Zonde van alle energie die in het project is gestopt.

Hieronder leggen we uit waarom een groen-blauw schoolplein zo belangrijk is, wat het precies inhoudt en wat handige stappen zijn om tot een mooi eindresultaat te komen.

Waarom is een groen-blauw schoolplein belangrijk?

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. De zomers worden warmer en buien steeds heftiger. Dit resulteert in verschillende vormen van overlast. Denk aan straten en kelders die onder water lopen of extreme hitte waardoor we slecht slapen en buiten zijn als minder prettig wordt ervaren.

Met veel bestrating in de leefomgeving, wordt veel waardevol regenwater afgevoerd naar rivieren. Door minder bestrating toe te passen kan veel regenwater lokaal in de bodem worden opgenomen. Dit heeft een verkoelend effect en zorgt dat het grondwaterpeil wordt aangevuld voor droge periodes. Hiermee kunnen wij samen zorgen voor de aanvulling van drinkwater. Ook zorgt het lokaal opvangen van regenwater ervoor dat bomen en planten minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld beregening.

(Verharde) schoolpleinen zijn plekken waar vaak veel overlast van klimaatverandering wordt ondervonden. Zo trekt een tegelverharding veel warmte aan en kan er wateroverlast ontstaan bij heftige buien.

Om onszelf en de omgeving te beschermen tegen het veranderende klimaat moeten we onze leefomgeving aanpassen. Dit noemen wij klimaatadaptatie.

Wat is een groen-blauw schoolplein?

Door van grijs naar groen-blauw te gaan maken we schoolpleinen klimaatbestendig. Dit wil zeggen dat maatregelen worden genomen om het schoolplein te beschermen tegen de extremen van het veranderende klimaat. Een aantal voorbeeldmaatregelen zijn:

  • Tegels eruit, groen erin. Hiermee kan water infiltreren in de bodem, het oppervlak wordt minder heet en beplanting zorgt voor schaduw, schone lucht en geeft ruimte voor meer biodiversiteit.

  • Hemelwaterafvoer afkoppelen. Zorgt ervoor dat het riool wordt ontlast tijdens heftige buien en water kan infiltreren in de bodem.

  • Bomen planten. Zorgt voor meer schaduw op het schoolplein tijdens hete dagen en trekt meer natuur naar het schoolplein.

Naast bescherming bieden, heeft een groen-blauw schoolplein meer voordelen. Zo wordt bij vergroening meer ruimte gecreëerd voor spelen, leren, ontwikkelen en ontdekken. Dit is goed voor de gezondheid, beweging en concentratie van kinderen. Wetenschappelijk onderzoek toont tevens aan dat leren in het groen positieve effecten op leerresultaten heeft en zorgt voor minder pestgedrag op het schoolplein.

Waar begin je?

Groen-blauwe speelplekken zijn er in veel verschillende soorten en maten. Belangrijk is om goed na te denken over een duidelijke visie op onderwijs en hoe dit zich vertaalt naar een passend schoolplein. Daarnaast moet niet vergeten worden dat een schoolplein op de eerste plaats een speelplek is en daarmee om een deskundige inrichting vraagt.

Vaak ontstaat het idee voor een groen-blauw plein en wordt meestal te snel naar een ontwerper of hovenier gestapt om een compleet plan uit te laten werken. Hieruit ontstaan plannen die niet goed aansluiten bij de behoeften van de gebruikers en de visie van de school. De inrichting van een groen-blauw schoolplein is een bouwproject op zich, waar veel bij komt kijken. Met de juiste aanpak hoeft dit zeker niet moeilijk zijn en is het juist een leuk traject om samen vorm aan te geven.

Stap voor stap naar een groen-blauw schoolplein

Nog voordat er wordt begonnen aan het stappenplan is het belangrijk dat een projectgroep wordt samengesteld en een (onderwijs)visie wordt gevormd. Betrek de kinderen en waar nodig de buurt voor extra draagvlak. Volg daarna het onderstaande stappenplan:

 1. Verzamelen van wensen en eisen (PVE)
 2. Ontwerptraject
 3. Zoeken van een geschikte aannemer of hovenier
 4. Realisatie
 5. Gebruikersfase

Zoek professionele begeleiding waar nodig binnen het traject. Dit bevordert de snelheid, zorgt voor een ontwerp dat beter aansluit bij de behoeftes en waarborgt de veiligheid.

Meer weten of interesse in begeleiding bij het vergroenen van jullie schoolplein? Neem dan vooral vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Over Stan

Hoi, Ik ben Stan Krijnen, eigenaar, projectleider en adviseur bij SNK. Van huis uit civiel ingenieur, maar inmiddels niet meer weg te denken uit de speelwereld.

In de afgelopen 6 jaar heb ik meer dan 100 speelplekken en 60 “groen” schoolpleinen mogen ontwikkelen. Met deze ervaring help ik onder andere scholen, gemeentes en kinderdagverblijven met de ontwikkeling van speelruimtes en deel ik mijn kennis waar mogelijk.

Zo maken we samen uitdagende en duurzame speelplekken waarbij onbevangen speelplezier centraal staat.

Kunnen wij je helpen?