Jouw speelruimte specialist!

SNK is het full service ontwerp- en adviesbureau voor speel- en sportplaatsen in de openbare ruimte. Spelen zit in ons bloed, daarom weten we als geen ander wat komt kijken bij het ontwikkelen van een perfecte speelruimte. Het onbevangen spelen voor jong en oud staat bij ons voorop. SNK weet wat er speelt!

Onafhankelijk advies

SNK geeft altijd een advies dat gebaseerd is op de feiten en de (on)mogelijkheden, waarbij er rekening wordt gehouden met de nut/noodzaak, het budget en het uiteindelijke doel. Dat doen we door alle beschikbare informatie te combineren, om zo het best passende resultaat te halen. Een resultaat waar iedereen zich in kan vinden.

Lees meer

Ontwerp vanuit beleving

Spelen is een onbevangen en ongeremd avontuur vol plezier. En met datzelfde plezier ontwerpt SNK de speelruimtes. Wij stellen de eindgebruiker centraal en werken vanuit die beleving. Op die manier ontstaat er namelijk een omgeving die volledig recht doet aan het basisidee: een plek om te ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen!

Lees meer

Kennis en kunde

Bij SNK zijn we er trots op dat we een stevig fundament aan kennis en kunde hebben opgebouwd. Maar daarmee ben je er nog lang niet: we laten ons inspireren maar zeker ook informeren door de eindgebruiker. Op die manier combineren we het slimste en het beste uit twee werelden: samen ontwikkelen, samen spelen!

Lees meer

Waar ligt onze expertise?

De adviseurs voor speelplaatsen

Speelruimtes ontwerpen is een ambacht. Met vele succesvol gerealiseerde projecten weten we bij SNK als geen ander wat er komt kijken bij de ontwikkeling van ‘de perfecte speelruimte’. Dat is namelijk een speelplek die past bij de wensen en behoeftes van omgeving én eindgebruiker.

Door de jaren heen hebben we van dit mooie werk onze expertise gemaakt. En met die expertise leerden we onze belangrijkste les:  hoe groot of klein een speelplek ook is, alles begint bij het maken van een goed plan. En dat goede plan bestaat uit 3 belangrijke factoren om zo tot het beste resultaat te komen.

Over ons

Zoveel mogelijk onbevangen spel creëren voor jong en oud!

Wij zijn SNK: het full service ontwerp- en adviesbureau voor speel- en sportplaatsen.

Met een team vol speelruimtespecialisten werken we elke dag aan het ontwikkelen van de perfecte speelruimte. Met vele geslaagde projecten in de benen, weten wij als geen ander wat er komt kijken bij de ontwikkeling van de perfecte speelruimte. Een speelruimte die aansluit bij alle wensen en behoeftes van zowel de omgeving als de eindgebruiker. Samen bewegen we naar een beter plan!

Zoveel mogelijk onbevangen spel creëren voor jong en oud!

Samen bewegen naar een beter speelplan.

Werkwijze
SNK probeert altijd een duidelijke en overzichtelijke werkwijze aan te houden.
Inventarisatie, participatie en PVE

Allereerst is er de fase van inventarisatie, participatie en een programma van eisen . 

Drie ontwerpfases

Vervolgens komen de drie fases van ontwerp aan bod: van schets naar voorlopig naar definitief. 

Offerteuitvraag

Na de ontwerpfase en er gewerkt kan worden met een vastgestelde begroting, volgt de offerte uitvraag: dat is de fase waarin gezocht wordt naar een geschikte aannemer of hovenier.

Realisatiebegeleiding
Het werk van SNK houdt dan niet op: ook tijdens het realiseren van het project bieden wij de deskundige begeleiding van het project.
Nazorg
SNK levert. Niet alleen ontwerpen en begeleiding, maar ook de juiste nazorg.

Speelbeleving & thematisering

Laat je inspireren!

3D Animatie

Beek en Donk

KDV Donkey

Blerick

SBO de Schans en BS de Regenboog

Helmond

Speelheuvel De Vlier

Veghel

Herinrichting schoolplein Zwijsen college

Deurne

Stormbaan Bijzonder jeugdwerk Deurne

Helmond

Klimaatles voor Kindcentrum De Rakt

Kerkrade

Speelterrein Kinderdagverblijf Kiekeboe

Testimonials

Waarom klanten voor ons kiezen

Over sport- en speelparken

Onze artikelen

Wat is een groen-blauw schoolplein?

Je ziet ze overal en ze komen als paddenstoelen uit de grond. Groen-blauwe schoolpleinen. Een trend waarbij grijze buitenruimtes, groen worden gemaakt en water een wezenlijke rol speelt. Maar wat is een groen-blauw schoolplein precies, waarom zijn deze pleinen zo belangrijk en waar begin je?

De afgelopen jaren zijn al veel mooie groen-blauwe pleinen aangelegd. Helaas worden ook veel (onnodige) fouten gemaakt waardoor deze pleinen binnen korte tijd veranderen in een zand- en moddervlakte waar niet iedereen blij van wordt. Zonde van alle energie die in het project is gestopt. 

Hieronder leggen we uit waarom een groen-blauw schoolplein zo belangrijk is, wat het precies inhoudt en wat handige stappen zijn om tot een mooi eindresultaat te komen.

Waarom?

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. De zomers worden warmer en buien steeds heftiger. Dit resulteert in verschillende vormen van overlast. Denk aan straten en kelders die onder water lopen of extreme hitte waardoor we slecht slapen en buiten zijn als minder prettig wordt ervaren.

Met veel bestrating in de leefomgeving, wordt veel waardevol regenwater afgevoerd naar rivieren. Door minder bestrating toe te passen kan veel regenwater lokaal in de bodem worden opgenomen. Dit heeft een verkoelend effect en zorgt dat het grondwaterpeil wordt aangevuld voor droge periodes. Hiermee kunnen wij samen zorgen voor de aanvulling van drinkwater. Ook zorgt het lokaal opvangen van regenwater ervoor dat bomen en planten minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld beregening.

(Verharde) schoolpleinen zijn plekken waar vaak veel overlast van klimaatverandering wordt ondervonden. Zo trekt een tegelverharding veel warmte aan en kan er wateroverlast ontstaan bij heftige buien.

Om onszelf en de omgeving te beschermen tegen het veranderende klimaat moeten we onze leefomgeving aanpassen. Dit noemen wij klimaatadaptatie.

Wat?

Door van grijs naar groen-blauw te gaan maken we schoolpleinen klimaatbestendig. Dit wil zeggen dat maatregelen worden genomen om het schoolplein te beschermen tegen de extremen van het veranderende klimaat. Een aantal voorbeeldmaatregelen zijn:

  • Tegels eruit, groen erin. Hiermee kan water infiltreren in de bodem, het oppervlak wordt minder heet en beplanting zorgt voor schaduw, schone lucht en geeft ruimte voor meer biodiversiteit.
  • Hemelwaterafvoer afkoppelen. Zorgt ervoor dat het riool wordt ontlast tijdens heftige buien en water kan infiltreren in de bodem.
  • Bomen planten. Zorgt voor meer schaduw op het schoolplein tijdens hete dagen en trekt meer natuur naar het schoolplein.

Naast bescherming bieden, heeft een groen-blauw schoolplein meer voordelen. Zo wordt bij vergroening meer ruimte gecreëerd voor spelen, leren, ontwikkelen en ontdekken. Dit is goed voor de gezondheid, beweging en concentratie van kinderen. Wetenschappelijk onderzoek toont tevens aan dat leren in het groen positieve effecten op leerresultaten heeft en zorgt voor minder pestgedrag op het schoolplein.

Hoe?

Groen-blauwe speelplekken zijn er in veel verschillende soorten en maten. Belangrijk is om goed na te denken over een duidelijke visie op onderwijs en hoe dit zich vertaalt naar een passend schoolplein. Daarnaast moet niet vergeten worden dat een schoolplein op de eerste plaats een speelplek is en daarmee om een deskundige inrichting vraagt.

Vaak ontstaat het idee voor een groen-blauw plein en wordt meestal te snel naar een ontwerper of hovenier gestapt om een compleet plan uit te laten werken. Hieruit ontstaan plannen die niet goed aansluiten bij de behoeften van de gebruikers en de visie van de school. De inrichting van een groen-blauw schoolplein is een bouwproject op zich, waar veel bij komt kijken. Met de juiste aanpak hoeft dit zeker niet moeilijk zijn en is het juist een leuk traject om samen vorm aan te geven.

Stap voor stap

Nog voordat er wordt begonnen aan het stappenplan is het belangrijk dat een projectgroep wordt samengesteld en een (onderwijs)visie wordt gevormd. Betrek de kinderen en waar nodig de buurt voor extra draagvlak. Volg daarna het onderstaande stappenplan:

1.      Verzamelen van wensen en eisen (PVE)

2.      Ontwerptraject

3.      Zoeken van een geschikte aannemer of hovenier

4.      Realisatie

5.      Gebruikersfase

Zoek professionele begeleiding waar nodig binnen het traject. Dit bevordert de snelheid, zorgt voor een ontwerp dat beter aansluit bij de behoeftes en waarborgt de veiligheid.

Meer weten of interesse in begeleiding bij het vergroenen van jullie schoolplein? Neem dan vooral vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Lees meer

Hittestress: wat is het en hoe kunnen we ons hiertegen beschermen?

Een goed ingericht speelplein helpt tegen hittestress

Weet je het nog? Temperaturen van bijna 40 graden deze zomer. Met veel drinken en waterspelletjes werden de dagen doorgekomen. Of wat te denken van de nachten? Zonder airco gaan slapen na een tropische dag is geen pretje. Maar wen er maar aan. Weersextremen zullen door de klimaatverandering vaker voor gaan komen. We krijgen vaker periodes van langere dagen met hitte in Nederland, zo blijkt uit een internationaal onderzoek waar ook het Nederlandse KNMI aan deelnam. “Extreme hitte komt in Europa de laatste jaren vaker voor en is intenser, de verwachting is dat dit alleen maar erger wordt”, is een van de conclusies van het onderzoek.

Hittestress is een sluipmoordenaar

Klimaatexpert Martijn Steenstra van ingenieursbureau Sweco bevestigt dit beeld: “Opvallend feit is dat in het ergste scenario het aantal dagen met hittegolven in Nederland van 2051 tot 2100 toeneemt met 20 procent en dat 68 procent van alle doden door natuurrampen in Europa in de periode 1980-2017 vielen door hittestress. Hittestress is een sluipmoordenaar.”

Het woord hittestress is gevallen. Het is de hinder die we ervaren op warme dagen. Hoe warmer het is, hoe lastiger het wordt voor de mens. Er wordt minder hard gewerkt. Er kan minder goed worden geleerd. Het lijdt tot hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, onstabiel lopen en/of bleekheid en extreme hitte kan er zelfs toe lijden dat mensen sneller overlijden. 

Aanpassing speelplekken eerste stap

De aanpassing en inrichting van speelplekken, parken en schoolpleinen kan voor gemeenten en schoolbesturen een eerste stap zijn om weerstand te bieden tegen weersextremen. De juiste inrichting van speelplekken zorgt ervoor dat ondanks hoge temperaturen er toch volop gespeeld kan worden op warme dagen. Nu is onze leefomgeving (en speelplekken in het bijzonder) vaak nog niet ingericht om de extreme weersomstandigheden, zoals de extreme hitte, maar ook de extreme neerslag, te weerstaan. De grote hoeveelheid verstening helpt niet de hittestress te bestrijden, maar zorgt er ook voor dat bij extreme neerslag, het water niet kan infiltreren in de bodem.

7 graden verschil

Per woongebied in Nederland kunnen hitte-extremen enorm verschillen. Woon je op het platteland of in een stad? Universiteit Wageningen onderzocht dat het verschil in temperatuur dan wel kan oplopen tot 7 graden. In datzelfde onderzoek bekeken onderzoekers van de universiteit wat de invloed was van bomen en ‘ander groen’ op de temperatuur. Zij toonden aan dat de schaduw van bomen (dus vooral bomen met een groot groen bladerdak) niet alleen voor verkoeling zorgen. De gevoelstemperatuur bij mensen die in de zon zaten of mensen die zich in de schaduw begaven van bomen kon tot wel 10 graden verschillen. Het belang van goed ingerichte speelplekken is daarom enorm.

SNK Outdoor speel- & Sportplaatsen is gespecialiseerd in het creëren van groen-blauwe speelplekken. Stenen eruit en groen erin! Een groen-blauw schoolplein daagt uit tot bewegen en brengt kinderen in contact met de natuur. Een juist ingerichte groen-blauwe speelruimte beschermt niet alleen tegen de hitte, daarnaast is het goed voor de biodiversiteit en voor de afvoer van overtollig regenwater. SNK kan je van begin tot eind helpen bij het realiseren van een groen-blauwe speelplek. Dankzij onze groenachtergrond, kennis en passie voor spelen, weten we als geen ander hoe we deze aspecten het beste kunnen combineren. Zodat kinderen veilig kunnen ontdekken, leren, ravotten en spelen in een avontuurlijke omgeving.

Lees meer

Geen idee waar je moet beginnen?

Inspiratieboek

Kunnen wij je helpen?