Diensten

U staat voor de uitdaging een schoolplein, een speeltuin in de openbare ruimte of op uw eigen terrein of een buitensport terrein in te richten. SNK Outdoor ondersteunt u van A tot Z. We denken met u mee over de plannen, maken een schetsontwerp, werken dat uit in een 3D model en maken gedetailleerde werktekeningen. Naar wens begeleiden we voor u ook de fondsenwerving en realisatiefase. Met onze kennis van tuinarchitectuur, civiele techniek, speel- en sportterreinen en veiligheidsregels en wetgeving hebben we gedegen kennis van zaken. Die combineren we met onze passie voor spelen en bewegen en uw enthousiaste ideeën tot uitdagende speeltuinen, groene schoolpleinen en sportterreinen voor jong en oud.

ADVIES

Ieder terrein is anders, ieder plein heeft andere afmetingen en vormen en iedere klant heeft andere wensen. Ons advies voor een (groen) schoolplein, speeltuin of sportterrein begint dan ook bij het luisteren naar uw ideeën en wensen en het inventariseren van de locatie. In alle fasen, van ontwerp tot realisatie, staan wij u bij met adviezen gebaseerd op onze kennis en jarenlange ervaring. Hoe benut je een terrein zo optimaal mogelijk? Aan welke eisen moeten sport- en speeltoestellen voldoen? Welke subsidies zijn er mogelijk? Hoe vind ik een goede aannemer met verstand van zaken? Wij kunnen u ondersteunen bij al deze vraagstukken. Als lid van de Branchevereniging Spelen en Bewegen blijven wij voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het ontwerpen of aanleggen van een speeltuin, schoolplein of buitensport terrein? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

SNK buitenprojecten ADVIES

ONTWERP

Het ontwerp voor uw speeltuin, sportterrein of (groene) schoolplein maken wij samen met u. Bij SNK Outdoor zetten wij uw ideeën om naar een ontwerp dat haalbaar is en aan alle (veiligheids)eisen voldoet. Dat doen we in een aantal stappen.

 

  • Oriëntatiegesprek
  • Schetsontwerpen
  • 3D-Model
  • Technische uitwerking/gedetailleerde werktekeningen

 

Nadat we met u om tafel hebben gezeten, werken we uw ideeën uit tot een eerste schetsontwerp. Hiermee geven we u een beeld van de diverse mogelijkheden voor de realisatie van een speeltuin, schoolplein of sportterrein op uw locatie. Nadat we deze schetsontwerpen met u hebben besproken en u keuzes heeft gemaakt, gaan we aan de slag met een definitief ontwerp. Hierbij maken we gebruik van moderne ontwerptechnieken en ontwerpprogramma’s. Daarbij bieden wij de optie tot het uitwerken van het ontwerp in een 3D-model. Op die manier krijgt u een waarheidsgetrouwe en duidelijke impressie van het eindresultaat. Een 3D-model kan ook een ondersteuning zijn bij het maken van de juiste keuzes en beslissingen en bij het creëren van draagvlak.

 

Wilt u meer weten over het ontwerpen van een speeltuin, buitensport terrein of groen schoolplein? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

SNK buitenprojecten ONTWERP

REALISATIE

Het ontwerp voor uw groene schoolplein, speeltuin of sportterrein zijn gereed. Iedereen is enthousiast, het basisbudget is binnen, u wilt aan de slag met fondsenwerving, subsidies verwerven en natuurlijk van start met de aanleg. Maar hoe pakt u dat allemaal aan? Hoe werkt een aanbesteding? Wie controleert de bouw en hoe zorgt u dat u binnen budget blijft? Het realiseren van een buitenspeelterrein, speeltuin, groen schoolplein of sportterrein brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Wij kunnen in deze fase:

 

  • Helpen in de zoektocht naar een geschikte aannemer die het plan kan realiseren
  • Verzorgen van de bouwbegeleiding
  • Kosten bewaken
  • Fungeren als aanspreekpunt voor u als klant
  • Laten keuren en inspecteren van de speeltoestellen
  • De weg wijzen in subsidieland en bij de fondsenwerving

 

Ook als u zelf al een ontwerp heeft, kunt u in deze fase bij ons terecht voor de begeleiding van de realisatie van uw speeltuin, sportterrein of groene schoolplein.

SNK buitenprojecten REALISATIE

KEUREN

Bij de aanleg van een speeltuin of schoolplein staat veiligheid voorop. Daar zijn wettelijke eisen aan verbonden. Speeltoestellen die in de openbare ruimte worden geplaatst, hebben een certificaat nodig. Bij standaard toestellen houden wij voor u in de gaten of deze beschikken over de juiste certificaten. Toestellen die door ons op maat worden ontworpen voldoen uiteraard ook aan alle eisen. Wanneer we daar vragen over hebben, leggen we deze al in de ontwerpfase voor bij de keuringsinstantie. Na plaatsing laten wij de toestellen vervolgens keuren door een gecertificeerd keurmeester.

SNK buitenprojecten KEUREN

Inspecteren

Speeltoestellen in een speeltuin, op een schoolplein of op een sportterrein zijn aan slijtage onderhevig. Periodiek komt er daarom iemand kijken of alle toestellen nog voldoen aan de wettelijke regels en veiligheidseisen. Afhankelijk van de te verwachten intensiteit van het gebruik van uw toestellen adviseren wij over de inspectietermijn, zodat de veiligheid van de toestellen wordt gegarandeerd.  Deze inspectietermijn vindt u terug in het logboek dat u van ons ontvangt bij aflevering van het ontwerp van uw speelterrein.

SNK buitenprojecten Inspecteren

Subsidie- en Fondsenwerving

Vanaf de idee- en ontwerpfase van uw speeltuin, groene schoolplein of sportterrein kunnen wij met u meedenken over de subsidie en fondsenwerving. We zijn op de hoogte van regelingen en subsidies van de overheid zoals de subsidieregeling vanuit de provincie Noord-Brabant om scholen hun pleinen te laten vergroenen. Ook via andere instanties en voor burgerinitiatieven zijn er mogelijkheden om subsidie te verkrijgen. Bovendien kennen wij vele voorbeelden van fondsenwerving en ludieke sponsoracties waarmee u ook de omgeving kunt betrekken bij uw plannen voor uw speelterrein.

 

Kunt u ondersteuning gebruiken bij de aanleg en realisatie van uw speeltuin, (groene) schoolplein of buitensport terrein? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

SNK buitenprojecten Subsidie- en Fondsenwerving